Noter Nedir? Ne iş Yapar?

Türkiye'de her gün en yoğun adreslerden biri de noterlerdir. Pek çok kişi hayatında en az bir kez noter kapısından içeriye girmiştir. Hukuk sistemi içerisinde önemli bir yeri olan noterler vatandaşın pek çok işini gerçekleştirmektedir. Türkiye'de binlerce kişi noter olmak istemektedir. Bu durumun başlıca nedenlerinden biri de noterlerin kazançlarıdır. Ancak noterlerin sahip olduğu yetkiler, yürüttüğü işler de pek çok kişi cezbetmektedir. Peki noter nedir? Noter ne demek? Noter kimdir? Noter ne iş yapar? Noter görevleri nelerdir? Noter nerelerde çalışır? Noter ne işe yarar? Noter maaş alır mı? Noter nasıl para kazanır? İşte noterlik mesleği ile ilgili tüm merak edilenler.. Noter Nedir? Noter Ne Demek?

Herhangi bir kamu kuruluşu herhangi bir belgemizin suretini istediği zaman ilk başvuracağımız kurum noterlerdir. Diploma suretimi çıkartacağız, taşınmaz satış sözleşmesi mi yapmak istiyoruz, miras belgesi mi almak istediniz bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz hemen ilk başvuracağımız yer noterlerdir. Noterler günlük yaşamımızın vazgeçilmez kurumlarındandır. Noterler kamu kurumudurlar yalnız devletten maaş almazlar.

Öncelikle noter mesleğini tanımlayalım daha doğrusu Noterlik Kanuna göre noterliğin tanımına bir bakalım;

Noterlik Kanunu 1. maddesinde Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar; ayrıca kanunun 60. maddesinin 1. bendinde; Yapılması kanunla başka bir makam, merci ve şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak hükmüyle noterlerin görevlerinin genel çerçevesinin çizildiği görülmektedir Diyelim ki sizden noter onaylı diploma örneği istendi. Diploma örneğini almak için nereye gideceksiniz? Belirli bir amaçla vekaletinizi birine vereceksiniz. Nereye gideceksiniz? Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak istiyorsunuz. Nereye gideceksiniz? Mirasçılık belgesi almak istediniz. Nereye gideceksiniz? İşte bu kritik sorulara verilebilecek tek cevap "noterlik" olacaktır.

Noterler Türk hukuk sisteminde vazgeçilmez bir yere sahip olan ve kamu görevi icra eden kişilerdir. Türkiye'de pek çok kişi notere gitmiş ve noterlerde işlem gerçekleştirmiştir. Buna rağmen "noter nedir?" "noter kimdir?" ve "noter ne demek?" soruları en çok sorulan sorular arasındadır. Noterler kamu görevi yapan, hukuk sistemi içerisinde önemli bir rol üstlenen ve vazgeçilmez bir iş yapan kişilerdir. Noterler hukuki güvenliği sağlayarak, özel ve tüzel kişilere hizmet eder. Ayrıca ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmek veya ortaya çıkmadan önce önüne geçmek için noterler devreye girer.

Noter Ne İş Yapar?Noterlerin üstlendiği görevlere ve yaptıkları işlerin önemine değindik. Noterler hukuk belgelerini düzenleyen, derleyen, onaylayan ve resmiyet kazandıran kişidir. Ancak yaptıkları iş bunlarla sınırlı değildir. Binlerce kişi notere gitse de tam olarak noterlerin ne iş yaptığını bilmemektedir. Bu nedenle "noter ne iş yapar?" sorusu akıllara gelmektedir. Bu soruya pek çok cevap verilebilir. Ancak belli başlı başlıklarda bu soruya cevap vermek daha doğru ve anlaşılır olacaktır. Noterlere pek çok kişi pek çok nedenle başvuru yapmaktadır. Satış sözleşmelerinden tutun da taşınmaz satış vaadi sözleşmesine kadar pek çok işlem noter onayına ihtiyaç duymaktadır. Noterler imza, mühür, tarih, belgeyi onaylayarak hukuki geçerlilik özelliği kazandırırlar. Ayrıca milyonlarca kişinin ihtiyaç duyduğu "aslı gibidir belgesi" de noterler tarafından çıkartılmaktadır.

Noterlerin görevlerini saymakla bitmez. Çalışma sahaları çok geniştir. İşte noterlerin yaptıkları işlerden bazıları...

-Noterler yasalar ile yalnızca kendilerine verilen yetki ve görevle hukuki işlemleri yürütür.

-Noterlere verilen haklar başka bir kişiye veya makama veya kuruma verilmemiştir.

-Noterler yasaların çizdiği çerçevede kendilerine verilen görevlerin tamamını yaparlar.

-Yürüttükleri işlerde Noterlik Kanunu hükümlerine bağlı kalırlar.

-Noterler taşınmaz satış vaadi sözleşmesi işlemini yaparlar.Bu sözleşme nedeniyle her gün binlerce kişi noterlere gitmektedir.

-Noterler ticari hayatın merkezinde olan alım-satış sözleşmelerini yaparlar. Bu nedenle noterlerde büyük yoğunluk yaşanmaktadır.

-Noterler işlem yapılmak üzere getirilen belgeyi amacına uygun şekilde işleme sokar.

-Noterler en kritik görevi belgeleri resmi hale getirmek ve onaylamaktır. Noterler belge, evrak, imza, işaret, mühür ve tarih onaylayabilir.

-Noterlere başvurma nedenleri arasında zirveyi paylaşan işlemlerden 3'ü protesto, ihtarname ve ihbarname gönderme işlemleridir. Noterler bu 3 kritik işlemi de yürütür.

-Noterler onaylanması veya tescillenmesi gereken işlemleri tescilleyerek işleme koyar.