2019 YIlı Noter İşlem Ücretleri

S.No İşlemler Ücret
1- Sıfır araç tescili ücreti 131 TL
2- Araç plakası değiştirmeden araç satış ücreti 181 TL
3- araç plakası değiştirip araç satış ücreti 181 TL
4- 1 adet tek taraflı evrak aslı gibidir  40 TL
5- 2 adet tek taraflı evrak aslı gibidir ücreti  65 TL
6- 1 adet çift taraflı evrak aslı gibidir ücreti  50 TL
7- 2 adet çift taraflı evrak aslı gibidir ücreti  85 TL
8- Standart sayfa tercüme onay ücreti 102 TL
9- Araç satışı için vekaletname verme ücreti 90.50 TL ile 120 TL Arasında
10- Avukata vekaletname verme ücreti 90.50 TL ile 120 TL Arasında
11- Genel vekalet ücreti 200 TL ile 550 TL Arasında
12- Muhasebe vekalet ücreti 120 TL ile 150 TL Arasında
13- Diploma noter onayı ücreti 110 TL
14- Aslı gibidir noter onayı ücreti 50 TL ile 65 TL Arasında
15- İhtarname ücretleri 150 TL ile 1000 Arasında
16- Silah devir ücreti 250 TL ile 300 TL Arasında

2019 Yılı Noter Defter Tasdik Ücretleri

S.No İşlemler Ücret
1- İşletme ve Serbest Meslek Kazanç Defteri tasdik ücreti (işçişiz) 650 ile 750 TL Arasında
2- İşletme ve Serbest Meslek Kazanç Defteri tasdik ücreti (işçili) 750 TL ile 850 TL Arasında
3- Bilanço Hesabı Esasına Tabi Defter tasdik ücreti ise 100 sayfaya kadar (işçişiz) 1400 TL
4- Bilanço Hesabı Esasına Tabi Defter tasdik ücreti ise 100 sayfaya kadar (işçili) 1700 TL
5- Bilanço Hesabı Esasına Tabi Defter tasdik ücreti Sayfa sayısı 100-200 arasında (işçişiz) 1700 TL
6- Bilanço Hesabı Esasına Tabi Defter tasdik ücreti Sayfa sayısı 100-200 arasında (işçili) 2300 TL
7- Bilanço Hesabı Esasına Tabi Defter tasdik ücreti Sayfa sayısı 200-500 arasında (işçişiz) 2000 TL
8- Bilanço Hesabı Esasına Tabi Defter tasdik ücreti Sayfa sayısı 200-500 arasında (işçili) 2600 TL
9- Bilanço Hesabı Esasına Tabi Defter tasdik ücreti Sayfa sayısı 500-1000 arasında (işçişiz) 2500 TL
10- Bilanço Hesabı Esasına Tabi Defter tasdik ücreti Sayfa sayısı 500-1000 arasında (işçili) 2700 TL
11- Bilanço Hesabı Esasına Tabi Defter tasdik ücreti 1000 Sayfayı geçenlerden her 1000 sayfa için 350 TL
12- e-defter kullanan firmalardan defter tasdiki için taban ücreti 2700 TL
13- Kooperatif, vakıf, dernek ve iktisadi işletmeler noter defter tasdik ücreti (işçişiz) 1700 TL
14- Kooperatif, vakıf, dernek ve iktisadi işletmeler noter defter tasdik ücreti (işçili) 1900 TL
15- 1-5 sayfa arasındaki ihtarname ücretleri 100 TL ile 500 Arasında